Därför ställer vi frågor

Därför ställer vi frågor
Image

Penningtvättslagen – Därför ställer vi frågor

Den svenska penningtvättslagen ska förhindra att företag inom den finansiella sektorn används för penningtvätt och finansiering av terroristverksamhet. Lagen, som i sin tur bygger på EU:s fjärde penningtvättsdirektivet, ställer höga krav på att verksamhetsutövare inom den finansiella sektorn har god kunskap om sina kunder och deras affärer. Detta innebär att Fondbolaget kontinuerligt behöver ställa frågor i syfte att uppnå kundkännedom.

Läs mer här