Våra fonder

Våra fonder
Image

I samarbete med våra framgångsrika kundbolag erbjuder vi ett stort antal fonder med olika risknivå och inriktning. För att ta del av informationen vänligen klicka nedan på respektive fond för att ta fram NAV-kurser samt informationsbroschyrer, KIID och fondbestämmelser.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.

Nav