Våra fonder

Våra fonder
Image

Information om våra fonder kan hittas nedan. Tryck på respektive fond för att nå NAV-kurser samt informationsbroschyr, KIID och fondbestämmelser.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.

Nav