FCG Fonder stärker sin position inom marknadsdata- och riskhantering

Med fokus på regelefterlevnad, riskhantering och verksamhetsstyrning har finanskonsultbolaget FCG som mål att erbjuda förstklassiga fondbolagstjänster med ett heltäckande tjänsteutbud genom dotterbolaget FCG Fonder. För att upprätthålla operativ excellens, säkerställa framtida krav på prisberäkning av illikvida instrument och inköp av marknadsdata från en mängd olika leverantörer har FCG Fonder tecknat ett samarbetsavtal med systerbolaget Algorithmica Research (förvärvat av FCG 2020). … Läs mer

FCG Fonder flyttar hem Placerum-fonder till Sverige genom fusioner

FCG Fonder AB (“FCG Fonder“) har tidigare berättat om att vi genom lyckosamma fusioner tagit hem fonder från Luxemburg till Sverige. Vi har nu glädjen att meddelat att vi tagit hem ytterligare tre fonder, denna gång i samarbete med Placerum Kapitalförvaltning AB. Den 12 juni 2020 genomfördes fusionerna mellan: • SEF – Placerum Optimera, Class A, (LU0862806394), och Placerum Optimera … Läs mer

Köp och sälj av andelar i Exceedfonden sköts enligt vanliga rutiner

Så som meddelades under gårdagen har FCG Fonder tagit tillbaka förvaltningen av fonden Exceed Select från Exceed Capital då detta bolag förlorat sitt tillstånd att förvalta denna fond och andra portföljmandat. Vi vill försäkra våra kunder i fonden om att fonden sköts enligt vanliga rutiner och att den är öppen för både köp och sälj av andelar. Vill ni handla … Läs mer

Information till fondandelsägare i Exceed Select

Mot bakgrund av att Finansinspektionen idag, 2 juni 2020, har återkallat Exceed Capital Sverige AB:s samtliga tillstånd att driva värdepappersrörelse har FCG Fonder AB med omedelbar verkan sagt upp avtalet om diskretionär portföljförvaltning avseende fonden Exceed Select. Det innebär att fonden Exceed Select från och med idag förvaltas av FCG Fonder AB. Fondens ansvariga förvaltare är Johan Schagerström och Tom … Läs mer

Information till fondandelsägare i Exceed Select

Mot bakgrund av att Finansinspektionen idag, 2 juni 2020, har återkallat Exceed Capital Sverige AB:s samtliga tillstånd att driva värdepappersrörelse har FCG Fonder AB med omedelbar verkan sagt upp avtalet om diskretionär portföljförvaltning avseende fonden Exceed Select. Det innebär att fonden Exceed Select från och med idag förvaltas av FCG Fonder AB. Fondens ansvariga förvaltare är Johan Schagerström och Tom … Läs mer

Årsberättelser publicerade

Som tidigare meddelats har Covid-19-krisen orsakat förseningar i vår hantering av Årsberättelserna för våra fonder. Vi beklagar eventuella besvär det medfört för er, och vi kan nu med glädje meddela att de är färdigställda och finns att ta del av här på vår hemsida.

Försenad publicering av årsberättelserna för våra fonder

Den rådande Covid-19-krisen har orsakat samhället tidigare helt oförutserbara konsekvenser som drabbar både humanitärt och ekonomiskt. Vi ser bland annat en överbelastning och underbemanning av företag som fått oväntat genomslag på många håll. I vårt fall har det tyvärr orsakat en försening av vår publicering av fondernas årsberättelser. FCG Fonder har därför valt att utnyttja Esmas respit för publiceringen av … Läs mer

Fonder åter öppna för handel per idag

FCG Fonder har under morgonen beslutat att åter öppna fonderna Quesada Ränta, Quesada Yield, Quesada Balanserad och Quesada Bond Opportunity för handel. Vi har sedan stängningen av fonderna i förra veckan noga övervakat marknaden för företagsobligationer och har nu kunnat konstatera att denna har stabiliserats. Att stänga fonder är ett svårt beslut, men det är också ett viktigt verktyg för … Läs mer

Fonder stängda för handel

Rådande situation med dålig likviditet på räntemarknaden gör att vi inte kan sätta tillförlitliga kurser på stora delar av berörda fonders innehav och vi kan därför inte beräkna NAV per gårdagens datum. För att skydda andelsägarna har vi därför beslutat att stängda nedanstående fonder. Order som inkommit efter bryttiden den 18 mars 2020 kommer därför att exekveras när fonderna öppnas … Läs mer