Information till fondandelsägare i Exceed Select

Mot bakgrund av att Finansinspektionen idag, 2 juni 2020, har återkallat Exceed Capital Sverige AB:s samtliga tillstånd att driva värdepappersrörelse har FCG Fonder AB med omedelbar verkan sagt upp avtalet om diskretionär portföljförvaltning avseende fonden Exceed Select.

Det innebär att fonden Exceed Select från och med idag förvaltas av FCG Fonder AB. Fondens ansvariga förvaltare är Johan Schagerström och Tom Michels. Fonden kommer att, precis som vanligt, fortsätta förvaltas i enlighet med den placeringsinriktning som följer av fondbestämmelserna.

Fondens tillgångar och medel hålls avskilda hos förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, och påverkas inte av Finansinspektionens beslut. Fonden kommer även fortsättningsvis förvaltas i enlighet med den placeringsinriktning som följer av fondbestämmelserna.

Frågor om fonden och dess förvaltning hänvisas till:
Johan Schagerström (johan.schagerstrom@fcgfonder.se)
Tom Michels (tom.michels@fcgfonder.se)