Information om klagomål

Information om klagomål
Image

Hur framför jag ett klagomål?

Din åsikt är viktig

FCG Fonder strävar att alltid arbeta med förbättringar av våra produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på allvar, dels för att kunna garantera kundernas möjligheter att få sina intressen tillgodosedda och dels för att kunna upprätthålla allmänhetens förtroende för FCG Fonder.

Reklamera först

Är du missnöjd med FCG Fonder skötsel av ett givet uppdrag reklamerar du i första hand hos FCG Fondadministration. Du når FCG Fondadministration genom att e-posta  fondadmin@Fcgfonder.se .

Om du fortfarande inte är nöjd

Om du efter att du reklamerat hos FCG Fondadministration fortfarande är missnöjd har du möjlighet att föra ärendet vidare till klagomålsansvarig hos FCG Fonder. Ärendet ska framställas skriftligen via brev eller e-post. I klagomålet ska du utförligt beskriva vad du är missnöjd med samt vad som har hänt. Bifoga eventuella underlag som du har. Ange även vad du kräver för rättelse eller ersättning.

Klagomålet skickas enligt något av nedanstående:

Brev adresserat till:

FCG Fonder
Att: Klagomålsansvarig
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm

Skicka ett e-post till: Mats.tornell@fcgfonder.se. I ämnesraden anger du ”Till Klagomålsansvarig”.

FCG Fonders målsättning är att besvara klagomål så skyndsamt som möjligt. Klagomål besvaras normalt inom 14 dagar från det att ärendet har inkommit till Klagomålsansvarig hos FCG Fonder. Om utredningen av ett klagomål kräver längre handläggningstid kommer du att få information om detta.

Oberoende vägledning och hjälp utanför FCG Fonder

Du har möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. Se www.konsumenternas.se. Du kan även vända dig till konsumentvägledaren i din kommun. Om du inte vinner framgång med ditt ärende hos funktionen Klagomålsansvarig hos FCG Fonder har du möjlighet att föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), eller till allmän domstol. Se www.arn.se för information om Allmänna Reklamationsnämnden. Du har även möjlighet att lämna en anmälan till ARN genom EU:s online-plattform för tvistlösning.

Varför FCG Fonder?

Kompetens och
innovativ förmåga

Image

• Vår förmåga att hjälpa våra kunder att lösa problem, oavsett komplexitet, och insikt i deras affär skapar unika möjligheter.

• Vi har djup kompetens i samtliga områden som krävs för att etablera och driva fondverksamhet.

FCG Koncernen

Image

• Genom närhet till vårt systerbolag, nordens ledande konsultbyrå inom den finansiella sektorn, har vi tillgång till expertkompetens och resurser. Vi kan därmed hjälpa våra kunder att driva sina projekt i land på utsatt tid.

Helhetslösning

Image

• Vi erbjuder en helhetslösning och hjälper våra kunder med alla delar som krävs för att driva sin verksamhet framgångsrikt. Det kan handla om outsourcing, ansökan om tillstånd, etablera och upprätthålla styrning och intern kontroll, implementera processer samt hantera risk, kapitalförvaltning, marknadsföring & distribution samt compliance.

Tillstånd

Image

• Vi har som ett av få fondhotell tillstånd för både värdepappersbaserade- och alternativa fonder.

• Vi kan därmed erbjuda ett brett utbud av fonder som våra kunder har behov av.

Lokala

Image

• Vi är lokala och verksamma i Stockholm, Malmö och Oslo. Vi tror på att vara kundfokuserade och befinna oss nära våra kunder.

• FCG-gruppen har även kontor i Köpenhamn, Helsingfors och i Frankfurt.