Försenad publicering av årsberättelserna för våra fonder

Den rådande Covid-19-krisen har orsakat samhället tidigare helt oförutserbara konsekvenser som drabbar både humanitärt och ekonomiskt. Vi ser bland annat en överbelastning och underbemanning av företag som fått oväntat genomslag på många håll. I vårt fall har det tyvärr orsakat en försening av vår publicering av fondernas årsberättelser. FCG Fonder har därför valt att utnyttja Esmas respit för publiceringen av offentliga fondrapporter, och kommer att arbeta för att publicera dem så snart som möjligt.