Fonder stängda för handel

Rådande situation med dålig likviditet på räntemarknaden gör att vi inte kan sätta tillförlitliga kurser på stora delar av berörda fonders innehav och vi kan därför inte beräkna NAV per gårdagens datum. För att skydda andelsägarna har vi därför beslutat att stängda nedanstående fonder. Order som inkommit efter bryttiden den 18 mars 2020 kommer därför att exekveras när fonderna öppnas igen.

Berörda fonder är i nuläget Quesada Bond Opportunity, Quesada Ränta, Quesada Yield, och Quesada Balanserad.