FCG Fonder stärker sin position inom marknadsdata- och riskhantering

Med fokus på regelefterlevnad, riskhantering och verksamhetsstyrning har finanskonsultbolaget FCG som mål att erbjuda förstklassiga fondbolagstjänster med ett heltäckande tjänsteutbud genom dotterbolaget FCG Fonder. För att upprätthålla operativ excellens, säkerställa framtida krav på prisberäkning av illikvida instrument och inköp av marknadsdata från en mängd olika leverantörer har FCG Fonder tecknat ett samarbetsavtal med systerbolaget Algorithmica Research (förvärvat av FCG 2020). FCG Fonder kommer att implementera mjukvaruföretaget Algorithmicas leverantörsoberoende system för marknadsdata i sitt nuvarande portföljsystem. Samtidigt integreras även företagets beprövade plattform för avancerad riskhantering, ARMS.

”Vi ser en rad fördelar med samarbetet”, säger FCG Fonders VD Johan Schagerström. ”Främst kommer Algorithmicas marknadsdatasystem AHS att ge oss och våra kunder en ökad kontroll och automatiserad kvalitetssäkring av prissättning som används för att fastställa NAV på fonder som vi hanterar. Denna investering stärker samtidigt vårt oberoende.”

Genom att komplettera med Algorithmicas beprövade riskhanteringssystem ARMS kommer FCG Fonder även ges möjlighet att hjälpa sina kunder att mäta och utvärdera risk genom en mängd olika”value-at-risk” modeller med kompletterande stresstestning. Portföljsystemet kommer att integreras med ARMS för att säkerställa snabb och korrekt överföring av fonddata samtidigt som samarbetet öppnar för att kunna hantera allt mer avancerade finansiella instrument i takt med att fondbolaget växer med nya kunder.

För att effektivisera processen för övervakning och rapportering av olika regelefterlevnads- och risklimiter kommer dessutom ARMS Compliance and Limit modulen att installeras, vilket möjliggör ett fullt utnyttjande av integrerad riskberäkning och limit-övervakning i samma system.

”Vi är mycket glada över att kunna erbjuda ett förstklassigt system till förmån för våra kunder och samtidigt vidareutveckla vår interna effektivitet.”, avslutar Johan Schagerström.

 

Algorithmica Research AB är ett mjukvaruföretag med huvudkontor och utveckling i Stockholm. Företaget fokuserar på att tillhandahålla effektiva verktyg för kvantitativ analys i realtid, vilket gör det möjligt för sina kunder att bättre prissätta, handla, främja och riskhantera finansiella transaktioner. Algorithmica Research´s kunder inkluderar ett antal välkända finansinstitut främst i Stockholm och London.

FCG Fonder är ett svenskt fondbolag (UCITS) och AIF-förvaltare (känt som ManCo) med tillstånd från Finansinspektionen, grundat 2014. FCG Fonder erbjuder ett omfattande fondförvaltningserbjudande riktat främst till den nordiska marknaden. FCG Fonder förvaltar för närvarande cirka 25 miljarder kronor fördelat på 40 fonder. FCG Fonder gör det möjligt för kunder att fokusera på sin kärnverksamhet genom att erbjuda en affärsmodell bestående av fondförvaltning, administration, kapitalförvaltning, distribution samt outsourcing av riskkontrollfunktioner.