FCG Fonder signerar första kunderna i Norge

FCG Fonder AB (”FCG Fonder”) har signerat två Norska kunder som kommer att inleda förvaltning av fonderna under 2020.

FCG Fonder har under 2019 inlett en satsning mot den norska marknaden och har efter en tids bearbetning lyckats signera de två första kunderna. Båda kunderna erbjuder attraktiva förvaltningsmodeller som ligger i framkant i termer av dataanalys och urval av tillgångsslag.

FCG Fonder ser mycket positivt på den norska marknaden och kommer att fortsätta stärka sin närvaro.

”Det är oerhört roligt att kunna etablera sig i Norge genom att knyta två spännande förvaltare till oss. Vi ser det som ett viktigt steg i vår nordiska expansion.” kommenterar Thomas Nilsson, VD på FCG Fonder.

Vid frågor, vänligen kontakta: Sales Director Norway, Kristen Nerstad, kristen.nerstad@fcgfonder.se, +4790030079

FCG Fonder är ett svenskt fondbolag och AIF-förvaltare (så kallat Super ManCo) med auktorisation hos Finansinspektionen, grundat 2014. FCG Fonder erbjuder ett helhetserbjudande inom fonder (UCITS-, Specialfonder och AIF:er) riktat emot den nordiska marknaden. FCG Fonder förvaltar idag ca 16 miljarder kronor på över 40 fonder. FCG Fonders affärsmodell bygger på att ansvara för fondhantering, administration, förvaltning och outsourcing av riskfunktioner samtidigt som vi möjliggör för kunderna att fokusera på sin kärnverksamhet.