FCG Fonder och Swedbank inleder exklusivt samarbete

FCG Fonder AB (”FCG Fonder”) och Swedbank AB (”Swedbank”) inleder under vintern ett exklusivt samarbete kring att erbjuda fondtjänster. FCG Fonder och Swedbank kommer att erbjuda ett integrerat erbjudande emot kunder som söker en helhetslösning för sina fonder.

FCG Fonder kommer att agera fondbolag samt AIF-förvaltare och Swedbank kommer att agera administratör samt förvaringsinstitut inom ramen för samarbetet. Erbjudandet är riktat emot aktörer som antingen idag förvaltar kapital i befintliga fonder, eller de som förvaltar kapital utanför fonder och ser fördelarna att gå emot fondformatet.

Genom att använda FCG Fonder och Swedbank kan kunderna minska sin risk och öka sitt fokus på de intäktsgenererande aktiviteterna i verksamheten, samtidigt som man uppnår en hög kvalitet i sina tjänster. Det gemensamma erbjudandet är riktat emot UCITS- och Specialfonder.

Det är mycket roligt att kunna inleda ett samarbete med en så stark aktör som Swedbank där vi tillsammans kan leverera något riktigt bra till marknaden. Vi kan nu erbjuda ytterligare en möjlighet i valet av förvaringsinstitut vilket breddar valmöjligheterna för våra kunder och stärker vårt oberoende.” kommenterar Thomas Nilsson, VD på FCG Fonder.

Vid frågor, vänligen kontakta: VD, Thomas Nilsson, 0766-350 508, Thomas.Nilsson@fcgfonder.se

FCG Fonder är ett svenskt fondbolag och AIF-förvaltare (så kallat Super ManCo) med auktorisation hos Finansinspektionen, grundat 2014. FCG Fonder erbjuder ett helhetserbjudande inom fonder (UCITS-, Specialfonder och AIF:er) riktat emot den nordiska marknaden. FCG Fonder förvaltar idag ca 16 miljarder kronor på över 40 fonder. FCG Fonders affärsmodell bygger på att ansvara för fondhantering, administration, förvaltning och outsourcing av riskfunktioner samtidigt som vi möjliggör för kunderna att fokusera på sin kärnverksamhet.