FCG Fonder ingår samarbetsavtal med TRAC Services AS (Swedish)

TRAC Services AS är ett bolag som levererar handels-, rapportering och förvaringstjänster för finansiella produkter (depåtjänster) till kunder i Norden. Avtalet medför att FCG Fonder och dess förvaltare får möjlighet att distribuera fonderna direkt till privatpersoner i Sverige och Norge. ”FCG Fonder ser distribution som en viktig byggsten för att kunna hjälpa våra kunder att växa”, säger FCG Fonders VD Thomas Nilsson.