FCG Fonder fusionerar hem fonder från Luxemburg till Sverige

FCG Fonder AB (”FCG Fonder”) har genomfört hemtagning av ett antal fonder från Luxemburg till Sverige. FCG Fonder har både fusionerat hem UCITS- och icke-UCITS-fonder under hösten och vintern.

Senast har fusionen mellan SEF – Penser Dynamisk Allokering (ISIN: LU1232458221) och Penser Dynamic Allocation (ISIN: SE0012990596) slutförts per den 21 januari 2020. Fusionen har genomförts så att SEF – Penser Dynamisk Allokering absorberats in i den nya fonden Penser Dynamic Allocation.

FCG Fonder ser även flera potentiella kunder som tittar på att ta hem sina fonder till Sverige.

”Det är både ett kvitto på att vi kan erbjuda en konkurrenskraftig tjänst men även att fler och fler kunder ser fördelarna med en svensk domicil. Exempelvis är kostnaderna och skatterna högre i Luxemburg något som svenska sparare behöver bekosta om fonderna väljer en utländsk domicil framför en svensk.” kommenterar Thomas Nilsson, VD på FCG Fonder.

Vid frågor, vänligen kontakta: CEO, Thomas Nilsson, thomas.nilsson@fcgfonder.se, +46766350508.

FCG Fonder är ett svenskt fondbolag och AIF-förvaltare (så kallat Super ManCo) med auktorisation hos Finansinspektionen. FCG Fonder erbjuder ett helhetserbjudande inom fonder (UCITS-, Specialfonder och AIF:er) riktat emot den Nordiska marknaden. FCG Fonder förvaltar idag ca 16 miljarder kronor på över 40 fonder. FCG Fonders affärsmodell bygger på att erbjuda fondhantering, administration, förvaltning och outsourcing av riskfunktioner samtidigt som vi möjliggör för kunderna att fokusera på sin kärnverksamhet.