FCG Fonder flyttar hem Placerum-fonder till Sverige genom fusioner

FCG Fonder AB (“FCG Fonder“) har tidigare berättat om att vi genom lyckosamma fusioner tagit hem fonder från Luxemburg till Sverige. Vi har nu glädjen att meddelat att vi tagit hem ytterligare tre fonder, denna gång i samarbete med Placerum Kapitalförvaltning AB.
Den 12 juni 2020 genomfördes fusionerna mellan:

• SEF – Placerum Optimera, Class A, (LU0862806394), och
Placerum Optimera (SE0013749439)

• SEF – Placerum Balanserad, Class A, (LU0862805743), och
Placerum Balanserad, A (SE0013749413)
• SEF – Placerum Balanserad, Class I, (LU0862805826), och
Placerum Balanserad, B, (SE0013749421)

• SEF – Placerum Dynamisk, Class A, (LU0862806048), och
Placerum Dynamisk, Class A, (SE0013749397)
• SEF – Placerum Dynamisk, Class I, (LU0862806121), och
Placerum Dynamisk, B, (SE0013749405)

De svenska fonderna, med svenska ISIN (”SE”) ovan, är nu öppna för handel.

FCG Fonder är ett svenskt fondbolag och AIF-förvaltare (så kallat Super ManCo) med auktorisation hos Finansinspektionen. FCG Fonder erbjuder ett helhetserbjudande inom fonder (UCITS-, Specialfonder och AIF:er) riktat emot den Nordiska marknaden. FCG Fonder förvaltar idag ca 16 miljarder kronor på över 40 fonder. FCG Fonders affärsmodell bygger på att erbjuda fondhantering, administration, förvaltning och outsourcing av riskfunktioner samtidigt som vi möjliggör för kunderna att fokusera på sin kärnverksamhet.