Årsberättelser publicerade

Som tidigare meddelats har Covid-19-krisen orsakat förseningar i vår hantering av Årsberättelserna för våra fonder. Vi beklagar eventuella besvär det medfört för er, och vi kan nu med glädje meddela att de är färdigställda och finns att ta del av här på vår hemsida.