FCG Fonder stärker sin position inom marknadsdata- och riskhantering

Med fokus på regelefterlevnad, riskhantering och verksamhetsstyrning har finanskonsultbolaget FCG som mål att erbjuda förstklassiga fondbolagstjänster med ett heltäckande tjänsteutbud genom dotterbolaget FCG Fonder. För att upprätthålla operativ excellens, säkerställa framtida krav på prisberäkning av illikvida instrument och inköp av marknadsdata från en mängd olika leverantörer har FCG Fonder tecknat ett samarbetsavtal med systerbolaget Algorithmica Research (förvärvat av FCG 2020). … Läs mer