FCG-modellen

FCG Fonder arbetar för att skapa en hållbar framtid för företag, människor och samhälle genom en sund finanssektor.

Vi anser att hållbarhet är en integrerad del av vårt uppdrag och att finansbranschen är en del av lösningen på de utmaningar vi gemensamt står inför.

FCG-modellen

Trycket på finansiella institutioner att vara hållbara ökar och flera regulatoriska initiativ har vuxit fram inom ESG. Vi stödjer dig med praktisk rådgivning och implementering inom ESG-området.

Hållbarhetsstrategi

På FCG tänker vi på hållbarhet i stora drag. För oss handlar hållbarhet om att skydda miljön och arbeta mot målet med en koldioxidsnål ekonomi samt att ge våra medarbetare en arbetsmiljö som är hållbar på lång sikt. Vidare inser vi vikten av god styrning och ansvarsskyldighet inom finansbranschen och tror att genom att främja detta ökar vi allmänhetens förtroende för finansinstitut och gör branschen mer hållbar.

Vi beaktar i nuläget inte negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Sprunget ur våra värderingar

För att uppnå en hållbarhetsstrategi behöver ett företag även ha robusta grundvärderingar som står i samklang med företagets mål. På FCG lever vi efter våra värderingar engagemang, laganda, ödmjukhet och innovation.

Aktiv påverkan

Vi är övertygande om att dessa värderingar gör skillnad i vår dagliga verksamhet och att de stöder både vår långsiktiga strategi, och hur vi bemöter våra kunder men även hur vi utvecklar vår affär.

Våra värderingar tillsammans med vår hållbarhetsstrategi gör oss till en långsiktig och stark verksamhet som kan bidra med positiva hållbarhetsförändringar inom finansbranschen.

Krav

Vilka krav ställs egentligen på fondförvaltare gällande hållbarhet, nu och i framtiden?

Anna Gårdö, Eva Broms och Emelie Antonisen reder ut situationen:

https://vimeo.com/295584415?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=89703550

Kontakta oss

FCG-modellen FCG-modellen
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
FCG-modellen

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
FCG-modellen FCG-modellen

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

FCG-modellen FCG-modellen

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save