Penser Yield

Erik Penser Bank erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare. Fokuserar på effektivitet, kvalitet och låga kostnader. Fonderna förvaltas genom en egenutvecklad datadriven metodik.

Om fonden

Penser Yield investerar i nordiska företagsobligationer med hög kupong samt till viss del aktier med god direkt avkastning för att generera en stabil avkastning till investerare över året.

Fonden förvaltas aktivt och använder till viss del hedgefondstrategier for att skapa mervärde för investerare. Fonden eftersträvar en avkastning med låg korrelation mot aktiemarknaden och handlas varannan måndag.

Förvaltare

Henning Wahldén

Fondförvaltare

Samarbetspartner

Erik Penser Bank AB
Asset Management
Apelbergsgatan 27
111 37 STOCKHOLM
penser.se

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Penser Yield Penser Yield

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Penser Yield Penser Yield

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save