Penser Sustainable Impact

Erik Penser Bank ett brett utbud av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare. Fokuserar på effektivitet, kvalitet och låga kostnader. Fonderna förvaltas genom en egenutvecklad datadriven metodik.

Om fonden

Penser Sustainable Impact är en aktivt förvaltad hållbar (artikel 9) global aktiefond, som Erik Penser Bank förvaltat sedan maj 2020. Fonden investerar i bolag som klarar av bankens kvantitativa hållbarhetsanalys; negativa screening, positiva urval, samt screening mot kontroverser.

Fonden utvärderar investeringar djupare än många andra i och med att även bolagens återförsäljare, leverantörer osv granskas ur ett hållbarhetsperspektiv för att skapa en holistisk bild av bolagets hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsanalysen i kombination med kapitalförvaltningens bolagsanalys skapar investeringsunderlag som förvaltaren bedömer kan generera bra riskjusterad avkastning till investerare över en 5 årsperiod. Fonden innefattar även utdelande andelsklasser som stödjer sociala investeringar.

Förvaltare

Jonas Bergroth

Fondförvaltare

Henning Wahldén

Fondförvaltare

Samarbetspartner

Erik Penser Bank AB
Asset Management
Apelbergsgatan 27
111 37 STOCKHOLM
penser.se

Faktablad
Dokument
Rapporter

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Penser Sustainable Impact Penser Sustainable Impact

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Penser Sustainable Impact Penser Sustainable Impact

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save