Penser Sustainable Impact

Erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare. Fokuserar på effektivitet, kvalitet och låga kostnader. Fonderna förvaltas genom en egenutvecklad datadriven metodik.

Fonden är en aktivt förvaltad hållbar (artikel 9) global aktiefond, som Erik Penser Bank förvaltat sedan maj-2020. Fonden investerar i bolag som klarar av bankens kvantitativa hållbarhetsanalys; negativa screening, positiva urval, samt screening mot kontroverser. Fonden utvärderar investeringar djupare än många andra i och med att även bolagens återförsäljare, leverantörer osv granskas ur ett hållbarhetsperspektiv för att skapa en holistisk bild av bolagets hållbarhetsarbete. Hållbarhetsanalysen i kombination med kapitalförvaltningens bolagsanalys skapar investeringsunderlag som förvaltaren bedömer kan generera bra riskjusterad avkastning till investerare över en 5 årsperiod. Fonden innefattar även utdelande andelsklasser som stödjer sociala investeringar.

Faktablad
Om Fonden

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Läs mer om cookies
Acceptera cookies
Inställningar

Cookie settings

Läs mer om cookies
Penser Sustainable Impact Penser Sustainable Impact

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Penser Sustainable Impact Penser Sustainable Impact

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Spara