Penser Dynamic Allocation

Erik Penser Bank erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare. Fokuserar på effektivitet, kvalitet och låga kostnader. Fonderna förvaltas genom en egenutvecklad datadriven metodik.

Kungörelse: SEB övertar förvaltningen av Erik Pensers fonder – FCG Fonder

Om fonden

Penser Dynamic Allocation är aktivt förvaltad och investeringsbeslut drivs av kvantitativa modeller och makro data. Fonden kan investera direkt eller indirekt i aktier och räntebärande instrument.

Fonden kan även investera direkt eller indirekt i alternativa tillgångar med målsättningen att ha en låg korrelation med aktie-och eller räntemarknaden.

Normalallokering mellan aktier/räntebärande och alternativa investeringar är 45%/35% och 20% men kan avvika över tiden.

Förvaltare

Jonas Bergroth

Fondförvaltare

Henning Wahldén

Fondförvaltare

Samarbetspartner

Erik Penser Bank AB
Asset Management
Apelbergsgatan 27
111 37 STOCKHOLM
penser.se

Faktablad
Dokument
Rapporter

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Penser Dynamic Allocation Penser Dynamic Allocation

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Penser Dynamic Allocation Penser Dynamic Allocation

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save