OQAM – ia

Innovativ kvantitativ kapitalförvaltning där specialistkunskap kombineras med ett högt teknikutnyttjande. Fondens korrelation till andra tillgångsklasser är dynamisk och låg. Mål att skapa positiv avkastning i olika marknadsklimat.

Fonden är en hedgefond vars investeringar syftar till att uppnå en långsiktigt hög riskjusterad avkastning. Över tid ska korrelationen till andra tillgångsklasser vara dynamisk och låg. Ambitionen är även att leverera positiv avkastning i många olika typer av marknader (inklusive fallande). För att uppnå målsättningarna kombinerar förvaltaren olika egenutvecklade kvantitativa modeller i fonden. Dessa modeller har kompletterande egenskaper och implementeras systematiskt genom algoritmer. Investeringarna i fonden kan bestå av såväl långa som korta positioner i likvida finansiella instrument som terminer på aktieindex, obligationer, råvaror och valutor. Det görs även investeringar i enskilda aktier. Investeringsmodellerna är av både riktnings- såväl som relativvärdeskaraktär och har olika tidshorisonter. Det höga teknikutnyttjandet innebär att algoritmerna kontinuerligt analyserar stora mängder data och söker globalt efter investeringsmöjligheter.

Faktablad
Om Fonden

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Läs mer om cookies
Acceptera cookies
Inställningar

Cookie settings

Läs mer om cookies
OQAM – ia OQAM – ia

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

OQAM – ia OQAM – ia

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Spara