NorQuant ESG

Kvantitativt styrd fondförvaltare med världsledande expertis från norska oljefonden. Använder sin unika kompetens och egna forskningsresultat för att utveckla och förvalta innovativa, regelstyrda fonder.

Om fonden

NorQuant ESG är en diversifierad aktiefond som investerar i hållbara bolag. Fonden har ett regelbaserat, kvantitativt angreppssätt och investerar i en portfölj bestående av 100 noterade europeiska aktier.

NorQuant ESG har som mål att ge en långsiktig överavkastning jämfört med jämförelseindexet MSCI Europe ESG Universal.

Fördelningen i fonden bestäms utifrån en regelbaserad, kvantitativ modell som skapar en portfölj av 100 noterade europeiska aktier med en hållbar profil, med högsta förväntade riskjusterade avkastning baserat på NorQuants faktorbaserade modeller.

Fonden är en sk. ”long-only” och investerar därmed inte i derivat. Fonden kan ha en betydande vikt mot olika sektorer eller länder. Fonden investerar i europeiska aktier och har därmed en valutarisk. NorQuant ESG är en aktiefond med UCITS-status.

Förvaltare & Analysteam

Thomas Nygaard

CEO & Portföljförvaltare

Alberto G. Jiménez

Analyschef

Panagiotis Theodorakopoulos

Senior Analytiker

Vu Le Tran

Senior Analytiker

Samarbetspartner

NorQuant Kapitalforvaltning AS
Parkveien 33
0258 OSLO, NORGE
norquant.se

Valbar hos följande distributörer

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
NorQuant ESG NorQuant ESG

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

NorQuant ESG NorQuant ESG

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save