Global Assets Dynamic C

Oberoende norsk finansiell rådgivare och kapitalförvaltare specialiserad på aktier och valuta. Kunderna utgörs av privata förmögenhetsägare och små-/medelstora företag.

Om fonden

Global Assets Dynamic är en aktiefond med globalt placeringsmandat.

Fonden använder sig av hedge-strategier för att sänka risken i placeringarna. Placeringarna syftar till att uppnå en långsiktig, sett över minst tre år, positiv riskjusterad avkastning och till att minska risken i nedgångsperioder på marknaden.

Fonden strävar efter att uppnå en långsiktig positiv avkastning samtidigt som risken i fonden hålls lägre än den i en traditionell aktiefond. Fonden väntas därmed ha en utveckling som inte är direkt korrelerad med aktiemarknaden.

Förvaltare

Lars Maalen-Johansen

CIO & Partner

Samarbetspartner

Global Assets AS
Bankplassen 1A
0151 OSLO, NORGE
globalassets.no

Faktablad
Dokument
Rapporter

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Global Assets Dynamic C Global Assets Dynamic C

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Global Assets Dynamic C Global Assets Dynamic C

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save