Consensus Lighthouse Asset

Fondens styrka är den aktiva tillgångsallokeringen och dess fokus på att hitta opportunistiska förvaltare inom räntor och hedgefonder. Fondens investeringsstrategi är flexibel. Detta innebär att fonden efter rätt förutsättningar enligt marknadssynen kan ta positioner i bland annat aktier, räntor, valutor, hedgefonder och Private Equity.

Om fonden

Fonden är en aktivt förvaltad allokeringsfond som placerar i instrument med exponering mot tillgångsslagen aktier, räntor och alternativa placeringar. Fondens allokering till tillgångsslaget aktier kan variera mellan 0 – 60 %, räntor mellan 0 % – 100 % och alternativa placeringar 0 % – 50 %.

Faktablad
Om fonden

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Läs mer om cookies
Acceptera cookies
Inställningar

Cookie settings

Läs mer om cookies
Consensus Lighthouse Asset Consensus Lighthouse Asset

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Consensus Lighthouse Asset Consensus Lighthouse Asset

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Spara