Consensus Lighthouse Asset

Consensus Asset Management AB (publ) är ett börsnoterat värdepappersbolag. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, stiftelsetjänst, tjänstepensionsområdet och corporate finance.

Om fonden

Consensus Lighthouse Asset är en aktivt förvaltad allokeringsfond som placerar i instrument med exponering mot tillgångsslagen aktier, räntor och alternativa placeringar.

Fondens allokering till tillgångsslaget aktier kan variera mellan 0 – 60%, räntor mellan 0% – 100% och alternativa placeringar 0% – 50%.

Förvaltare

Richard Andborn

Ansvarig förvaltare

Consensus Asset Management AB
Krokslätts Parkgata 4
431 68 MÖLNDAL
consensusam.se

Fonddata
Historisk avkastning, risk, innehav,
avgifter, hållbarhet m m
morningstar.se

Faktablad
Dokument
Rapporter

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Läs mer om cookies
Acceptera cookies
Inställningar

Cookie settings

Läs mer om cookies
Consensus Lighthouse Asset Consensus Lighthouse Asset

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Consensus Lighthouse Asset Consensus Lighthouse Asset

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Spara