Apikal Fastighetspartner II AB

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri och blandad användning. Utlåning sker även mot kommersiellt förvaltade bostadsfastigheter.

Om fonden

Apikals geografiska fokus är framförallt de nordiska länderna och omfattar bl.a. omfinansiering, förvärvsfinansiering, förädlings-, utvecklings- och ombyggnadskapital.

Apikal Fastighetspartner drivs av personer med lång erfarenhet från fastighets-, bank- och kapitalförvaltningsbranscherna. Företaget är privatägt och oberoende, och dess verksamhet drivs av ägarna. När Apikal lånar ut pengar ser vi på relationen med låntagaren som ett aktivt partnerskap vilket bygger på nära samarbete, transparens och ömsesidig respekt.

Förvaltare

Martin Fredriksson

Partner och VD

Lennart Låftman

Investeringskommitté

Jens Johansson

Investeringskommitté

Robert Cederberg

Investeringskommitté

Samarbetspartner

Apikal Förvaltning AB
Strandvägen 5A
114 51 STOCKHOLM
apikalfastighetspartner.se


Faktablad
Dokument
Rapporter

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Apikal Fastighetspartner II AB Apikal Fastighetspartner II AB

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Apikal Fastighetspartner II AB Apikal Fastighetspartner II AB

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save