FCG:s Nyhetsbrev Januari 2019 (Swedish only)

EU-kommissionen vidtar åtgärder med anledning av Brexit Kommissionen har vidtagit åtgärder med anledning av Brexit och beslutat om tillfälliga och villkorade likvärdighetsbeslut för såväl centrala (motparts)clearingorganisationer (CCP:er) och centrala värdepappersförvarare (CSD:er). Beslutet om CCP:er gäller under en övergångsperiod av 12 månader från det att Storbritannien lämnar unionen, medan motsvarande tidsperiod för CSD:er är 24 månader. Besluten förutsätter att utträdet sker … Read More

Legal Fund Expert Anna Henjeby Joins FCG!

FCG is proud to announce that Anna Henjeby has joined the Legal & Compliance advisory team in Sweden. ”Anna brings deep seniority to our Legal & Compliance offering within Fund, Security and Insurance Distribution matters that our clients demand, based on the recent and on-going changes in the financial regulation landscape related to UCITS, AIFMD, MiFID II, PRIIPs and IDD. … Read More