Till dig som är andelsägare i en Quesada-fond

FCG Fonder har per den 4 februari 2022 överlåtit förvaltningen av alla Quesada-fonder till Cicero Fonder. Det betyder att ansvarigt fondbolag för fonderna från och med 4 februari är Cicero Fonder. För närmare information eller vid frågor rörande ditt innehav i någon av Quesada-fonderna, vänligen kontakta Cicero Fonder.