Svensk indexförvaltare bryter ny mark

Passiv förvaltning, eller indexförvaltning, växer sig allt starkare och ökar i popularitet bland svenska fondsparare. Många ser en kostnadseffektiv möjlighet att få en bra och bred exponering mot en viss aktiemarknad utan att behöva djupanalysera enskilda värdepapper och försöka förutsäga framtida marknadsrörelser. Att satsa på att nå en högre avkastning än den som marknaden erbjuder är generellt förknippat med ett … Read More

Ökat intresset kring teknisk aktieanalys

I takt med de senast årens stora svängningar på aktiemarknaden har intresset ökat för teknisk aktieanalys. Avancerade matematiska modeller och statistisk optimering utgör grunden för analyserna med målsättning att ge ett objektivt och transparent beslutsstöd. Antagandet är att en aktie eller marknad följer vissa mönster som gör att det går att förutsäga framtida prisrörelser och utveckling. Själva kärnan utgörs av … Read More